איך למדתי לראשונה פרל ושרדתי

איך למדתי לראשונה פרל ושרדתי

By Ido Kanner
Lightning talk
Target audience: Any
Language: עברית
Tags: לימוד פרל


הרצאה הומוריסטית על איך למדתי פרל (5.4) ושרדתי את זה.


Copyright © 2007-2012 Israeli Perl Mongers, Perl Foundation